Conducere

Funcții de conducere

Hrescanu Vasile-Cătălin – primar

Costan Gheorghe – viceprimar

Costan Elena – secretar general al comunei