Proiecte acte normative

2024

Proiect de hotărâre privind  aprobarea regulamentului  de organizare si funcționare al Primăriei comunei Hârtop

Proiect de hotărâre privind stabilirea situațiilor deosebite și metodologia de acordarea a ajutoarelor de urgență din bugetul local al comunei Hârtop, conform prevederilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare

2023

Proiect privind delegarea gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor municipale inclusiv operarea stațiilor de transfer și a centrelor de colectare cu aport voluntar

2022

Proiect atribuire directă pășune comunală

Proiect regulament pentru ocuparea temporară a domeniului public și privat al comunei Hârtop și modalitatea de încasare pentru taxele aferente

Anunț proiect aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU)

Proiect privind stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2023

2021

Proiect regulament măsuri metodologice, termene și circulația proiectelor de hotărâri

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul fiscal 2022

Studiu oportunitate colectare și transport deșeuri în județul Suceava

2020

Proiect regulament înregistrare, evidență și radiere vehicule

Proiect indexare taxe și impozite locale pentru anul 2021