SDL

Strategia de Dezvoltare Locală 2021 – 2027

Dezvoltarea comunei Hârtop urmărește principiile unei dezvoltări durabile şi vizează creșterea calităţii vieţii prin asigurarea standardelor de mediu, a optimizării consumului de teren şi grija pentru generaţiile viitoare, pe baza acceptării generale a tuturor partenerilor implicaţi.

Prosperitatea economică, mediul durabil şi echitatea socială sunt cele trei condiții principale ale dezvoltării durabile. Aceasta nu se poate realiza, dacă nu atragem în localitatea noastră fonduri europene şi proiecte sustenabile.

Comuna Hârtop își propune să continue activităţile privind dezvoltarea durabilă a comunei, astfel că a decis să elaboreze Strategia de dezvoltare locală pe perioada 2021 – 2027.

În implementarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Hârtop se are în vedere o dezvoltare durabilă care poate fi atinsă prin promovarea oportunităţilor de afaceri şi a investiţiilor directe, dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii edilitare, în special a celei orientate spre comunitatea de afaceri, pentru a valorifica resursele umane şi mediul înconjurător.

În procesul de absorbție a fondurilor nerambursabile, strategia de dezvoltare locală constituie baza justificării proiectelor, elementul de fond de la care începe să se contureze și să se concretizeze proiectele propuse pentru dezvoltarea comunei.

Ca inițiatori ai documentului, Consiliul Local și Primăria comunei Hârtop, ne angajăm să depunem toate eforturile necesare evoluției comunei, pentru că dorim să asigurăm condiții mai bune de trai locuitorilor acesteia și generațiilor viitoare.

Îmi doresc ca toată întreaga comunitate să participe – în armonie și unită – la edificarea unei comune prospere, în care tinerii să-şi dorească să păstreze valorile, tradițiile și obiceiurile multiseculare.

Doresc să le mulțumesc tuturor participanților care au contribuit la elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Hârtop pentru perioada 2021 – 2027.

Cu respect pentru fiecare dintre dumneavoastră,
Primar Vasile-Cătălin Hrescanu

Proiectul Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 – 2027