Proiecte

Proiecte de hotărâre


2020

Aprobarea regulamentului procedurii pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării

Indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul 2021


2019

Regulament acordare titlu de Cetățean de onoare

Taxele și impozitele pentru anul 2020


2018

Taxele și impozitele pentru anul 2019

Regulament serviciu salubrizare și act adițional SMID

Aprobare salarii funcții publice și personal contractual

Aprobare buget local de venituri și cheltuieli

Aprobare regulament închiriere bunuri imobile

Aprobare plafon lista debitori cu obligații de plată restante

Închiriere și organizare pășunat

Aprobare Plan Urbanistic Zonal

Organizare eveniment Ziua Comunei Hârtop