Recensământul Populației și Locuințelor

Începe Recensământul Populației și Locuințelor!

Vrei să devii recenzor? Condițiile sunt simple: completează cererea de înscriere și citește informațiile de mai jos.

  • Cerere de înscriere ca personal de recensământ
  • Anunț înscriere candidați pentru personal de recensământ

Cum devii recenzor ?

Etape de urmat pentru a deveni recenzor pentru AutoRecenzarea Asistată (recenzor ARA) și recenzor de teren:

• Înscrierea candidaților, în perioada 7 – 18 februarie 2022, fiecare primărie va afișa pe site-ul instituției anunțul referitor la înscrierea pe listele de candidați pentru personalul de recensământ (RPL 2021) și modelul de cerere de înscriere.

• Instruirea și evaluarea se fac, ulterior, de către Unitatea Județeană de Implementare a Recensământului din cadrul Direcției Județene/Regionale de Statistică

• Recrutarea și plata persoanelor selectate se fac de către primărie prin încheierea de contracte de prestări servicii de recenzare.

Modalitatea de contractare

  • Contract de prestări servicii de recenzare încheiat cu UAT-ul (primăria).

Perioada de contractare a serviciilor este în funcție de perioada de colectare a datelor în teren:

• autorecenzarea asistată (ARA): 14.03 – 15.05.2022

• recenzarea prin interviu faţă în faţă, în teren: 16.05 – 17.07.2022 (anunțul pentru înscrierea candidaților se va face de către primărie ulterior recrutării recenzorilor ARA)

Condiții privind contractarea serviciilor:

• Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;

• Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;

• Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;

• Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;

• Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată; capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordial, plăcut, metodic şi riguros;

• Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;

• Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;

• În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii sale pe teren;

Recensământul populației și locuințelor

Recensământul este o cercetare statistică de amploare, desfășurată la nivelul populației rezidente dintr-o țară (populația care trăiește efectiv pe teritoriul tării respective).

Recensământul Populației și Locuințelor din România se referă la populația rezidentă care trăiește pe teritoriul țării noastre. Recensământul oferă statistici despre structura demografică și socio-economică a populației, gospodării, fond locativ, condiții de locuit și clădirile în care sunt situate locuințele.

Datele obținute sunt folosite pentru politici publice naționale și locale și activități administrative sau de cercetare.

Scopul fundamental al recensământului este acela de a produce statistici care să ofere informații esențiale și de calitate pentru politicile publice, naționale și locale, în domeniul economic și social, inclusiv pentru dezvoltarea umană.

Recensământul Populației și Locuințelor (RPL) din anul 2021 a fost amânat pentru 2022 din cauza pandemiei.

Recensământul propriu-zis se va desfășura în trei etape

⋅ 1 februarie – 13 martie 2022: preluare date din surse administrative;

⋅ 14 martie – 15 mai 2022: autorecenzare online (inclusiv cu asistență din partea unui recenzor pentru cei care vor avea nevoie);

⋅ 16 mai – 17 iulie 2022: colectarea datelor de către recenzori, prin interviuri față în față, cu ajutorul tabletelor, pentru cei care, din diverse motive, nu au reușit să se autorecenzeze online.